STAATSBOSBEHEER - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
Helaas, helaas, ook in de bossen van Kleine Huisjes Essentaksterfte.
Zoals bekend worden ook de Essen in onze bossen aangetast door de Essentaksterfte. Deze wordt veroorzaakt door een schimmel die vanuit Azië en oost Europa bij ons is terecht gekomen. De bomen verzwakken hierdoor en daar profiteert de honingzwam van die de wortels van de zieke bomen op eet.

De gevolgen hiervan zijn ook bij ons zichtbaar. Takken vallen van de bomen en bomen vallen, soms zelfs spontaan, om. Alle zieke Essen, de inschatting van Staatsbosbeheer is dat ongeveer 85 % van de bomen gaan verdwijnen.
Essentaksterfte dook in de jaren 90 voor het eerst op in Polen.
Bladeren, takken en zelfs de stam van aangetaste bomen kleuren bruin en sterven af. In 2006 werd ontdekt dat de ziekte veroorzaakt wordt door een tot dan toe onbekende schimmel, die de naam Chalara fraxinea kreeg. Essentaksterfte tast jonge en oude bomen aan en is een sterk toenemend  probleem. Het wordt veroorzaakt door de schimmel Hymenoscyphus fraxineus  (vals essenvlieskelkje), ook bekend als Chalara fraxinea.

Langzaam maar zeker verspreidde de ziekte zich over een groot deel van Europa. In 2010 wordt de ziekte voor het eerst officieel vastgesteld in Groningen en sindsdien heeft de schimmel zich razendsnel uitgebreid over Nederland. In het noorden van het land richt essentaksterfte al enorme schade aan. Niet alleen zien de kale bomen er troosteloos uit, ze vormen ook een gevaar voor wandelaars en passerend verkeer wanneer dode takken afbreken.

Het bestuur Dorpsvereniging heeft besloten om een boscommissie Kleine Huisjes in het leven te roepen om de communicatie tussen Staatsbosbeheer, Landschapsbeheer Groningen en het dorp te stroomlijnen.
Deze commissie bestaat uit: Hanna van der Linden, Adrie Korhorn, Ed Vastenouw, Hennie Greve, Jan Benes en Herman Postma.
Bron informatie en foto's:  Wageningen University & Research

Door de Essentakziekte zijn alle Essen in beide bossen ziek, ze vallen spontaan om, zeker bij harde en stormachtige wind, wees attent bij wandelen en fietsen door Rieksleegte -en Tammo Wierengabos.
Terug naar de inhoud