PRIVACY - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
PRIVACY VERKLARING
Bij Kleine-Huisjes.nl wordt de privacy van alle bezoekers die van onze diensten gebruikmaken, zo goed mogelijk gewaarborgd!

Persoonsgegevens.
Dorpsbelangen Kleine Huisjes verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Mocht u een email naar ons sturen met informatie zoals naam, adres en telefoonnummer dan zal dit alleen worden gebruikt voor doeleinden die Dorpsbelangen Kleine Huisjes en/of de website betreffen en nooit aan derden worden doorgegeven of verhandeld.

Overzicht van Persoonsgegevens die wij verwerken.
  • Voor- en achternaam
  • Adres
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (* indien van toepassing)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie  gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16  jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@kleine-huisjes.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen. Foto’s die op deze website staan zijn enkel en alleen geplaatst met toestemming van de personen op de foto.

Reden van verwerking.
Dorpsbelangen Kleine Huisjes verwerkt uw persoonsgegevens, voor de volgende doelen:
  • U op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen.
  • Registreren van lidmaatschap Dorpsbelangen Kleine Huisjes.
  • Aanmelden voor Reünie of andere festiviteiten.

Bewaren van persoonsgegevens.
Dorpsbelangen Kleine Huisjes zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld, dit geldt voor:
  • Inschrijving op onze nieuwsbrief, reünie of andere festiviteiten.
  • Inschrijving als lid van Dorpsbelangen Kleine Huisjes.

* Bestuur, commissieleden, en lidmaatschap Dorpsvereniging Kleine Huisjes.
Terug naar de inhoud