LUTJE TOENTJE - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
De landarbaaider as zunnewiezer

Mit dit beeld wil ’t dorp Lutje Hoeskes een ode breng’n aan de landarbaaider.
De arbaaider is aan ’t waid’n op knaai’n mit een kraaber ien hand.
De steel van de kraaber is ook de spil van de zunnewiezer en geft de ploatselukke zummertied aan.
Het roustige cortensstoal kleurt mit mit de verschilnde weersomstandigheed’n en symboliseert zo ’t zwoare boet’nleevm van de landarbaaider ien vrougere joar’n.

Technische gegeem’s: het mid’npunt van de zunnewiezer is oetzet op:
53 groad’n / 23 minuut’n N/B
 6 groad’n / 22 minuut’n O/L

De tied is oafleesboar via schaduw van de kraaber op de ploat’n mit romeinse cievers.
Idee en oetvoering: H. Durenkamp, H. Steeman en P. Stuive
Met dank  aan P. Waterdrinker en de Zunnewiezerkring.
De landarbeider als zonnewijzer

Met dit beeld wil het dorp Kleine Huisjes een ode brengen aan de landarbeider.
De arbeider is aan het wieden, geknield met een krabber in de hand.
De steel van de krabber is tevens de spil van de zonnewijzer en geeft de plaatselijke zomertijd aan.
Het roestige cortensstaal kleurt mee met de verschillende weersomstandigheden en symboliseert zo het zware buitenleven van de landarbeider in vroegere jaren.

Technische gegevens: het middelpunt van de zonnewijzer is uitgezet op:
53 graden / 23 minuten N/B
  6 graden / 22 minuten O/L

De tijd is afleesbaar via de schaduw van de krabber op de platen met romijnse cijfers.
Idee en uitvoering: H. Durenkamp, H. Steeman en P. Stuive
Met dank  aan P. Waterdrinker en de Zonnewijzerkring.

lutje toentje landarbeider
lutje toentje landarbeider
Terug naar de inhoud