LIDMAATSCHAP - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
Hier kunt U zich aanmelden als nieuw lid van Dorpsvereniging Kleine Huisjes.

Voor slechts € 7,50 per jaar kunt U lid (per huisadres) worden van onze vereniging.

U kunt het bedrag van € 7,50 over maken op rekeningnummer:
NL 49 INGB 0003227589, t.n.v dorpsvereniging Kleine Huisjes, onder vermelding van contributie 2024 en uw naam.

2x per jaar komt de dorpskrant "Lutje Kraantje" uit.
Regelmatig komt er een nieuwsbrief (email) van de dorpsvereniging uit met actuele onderwerpen.
Ook ontvangt u bij spoedeisende onderwerpen een nieuwsflits (email).

U kunt U als lid aan melden door het formulier hieronder in te vullen.
Velden gemerkt met een asterisk (*) moeten ingevuld worden.
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens.
Meer daarover leest u in onze Privacy Verklaring
kleine huisjes lidmaatschap
Terug naar de inhoud