LANDSCHAP-FAUNA - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
De fauna rond Kleine Huisjes is veelzijdig.

Wasbeer in Kleine Huisjes
In januari 2012 is er in Kleine Huisjes nog een wasbeer gevangen door Ton van der Made van NatuurDoeCentrum Insectenwereld in Leens. De wasbeer was al eerder gezien in het dorp Broek door een automobilist. Die maakte een foto van het dier. Daarna is hij opgedoken achter een woning bij een familie in Kleine Huisjes, een dorp iets ten westen van Broek. Het lukte om het exotische dier daar te vangen. De wasbeer werd gevonden tussen wat blokken hout in de hout opslag van de  familie. Later bleek dat het beestje zich tegoed had gedaan aan een kip van de familie, en een haan had verwond. Het is niet voor het eerste dater een wasbeer in de provincie Groningen werd gesignaleerd. In mei 2010  werd een wasbeer gevangen op de NAM-locatie in Grijpskerk.

Reeén
Regelmatig lopen er reeèn in ochtend en/of avondschemering rondom Kleine Huisjes.
Ook zie je ze soms in het landschap staan en met een nieuwsgierige blik naar je kijken.

Vogels kwelders
De kwelders zijn van belang voor fouragerende vogels en voor broedvogels  als scholekster, tureluur, kluut, visdief, kokmeeuw, veldleeuwerik en graspieper. Tienduizenden steltlopers, ganzen en eenden brengen er de winter door of komen er uitrusten en bijtanken tijdens de trek. Bij hoog water vormen de kwelders een veilige rustplaats voor talloze wadvogels  die bij laag water hun kostje op het wad bij elkaar zoeken.

Hazen
De haas is een algemene soort in Nederland. Op het Groningse platteland zijn een paar bijzondere hazen gezien.
De dieren zijn wit in plaats van bruin gekleurd. De hazen zijn gezien in de streek tussen het Waddengebied bij Pieterburen en de stadsrand van de stad Groningen.  Ook bij Kleine Huisjes zijn ze gezien tussen de aardappelvelden.

Vossen
De vos komt in vele leefgebieden voor, zowel in bos en parken, heide en  venen, duinen, polders en landbouwgebieden maar ook aan de randen van of  in dorpen en steden, ook dus in de omgeving van Kleine Huisjes. Hij leeft waar voldoende voedsel en dekking is en  jaagt bij voorkeur in het overgangsgebied van biotopen omdat daar het  meeste voedselaanbod is.

Roofvogels
Vele  roofvogels zijn er in de omgeving van Kleine Huisjes. Regelmatig zie je ze aan de kant van weg in een boom of een paaltje zitten en biddend in de lucht boven een akker.
Buizerd
De buizerd is een middelgrote tot grote en is het hele jaar in ons land te zien. De vogel jaagt gebruikelijk in open land, maar nestelt in bosranden. Normaal gesproken bestaat de prooi van een buizerd voornamelijk uit kleine  zoogdieren, reptielen en vogels, maar hij doet ook dienst als aaseter.  De roep van de buizerd klinkt als een gerekt klagend gemiauw.
Sperwer
De sperwer eet spreeuwen, merels, mussen, vinken en mesen. De grotere vrouwtjes vangen ook wel eens een Turkse tortel.
Ze vangen hoofdzakelijk zangvogels en jagen vanuit dekking waarbij ze soms de vlucht van een tortel imiteren om niet op te vallen. Sperwers leven  meestal in bosgebieden, maar je ziet ze ook wel op het platteland en in  de stad.
Torenvalk
Torenvalken worden tot 35cm groot. Het mannetje heeft een grijsblauwe kop en nek, een roodbruine rug en vleugels met donkere vlekken. De staart is blauwachtig grijs en heeft een zwarte eindband. Het vrouwtje is identiek aan het mannetje, maar  heeft een bruine kop en nek, dwarsbandjes op de rug en vleugels en een bruine staart. Ze leven van woelmuizen en andere kleine zoogdieren. Ook  jagen ze op kleine vogels zoals de sperwer en eten ze wormen, insecten en hagedissen.
Havik
Een havik is een behoorlijk grote vogel, hij kan wel 50 tot 65 cm groot worden en heeft korte brede vleugels en een lange haast vierkante staart. Het mannetje is bovenaan bruin en onderaan wit met dunne grijze strepen. Het vrouwtje is bovenaan leigrijs, onderaan grijs en is veel groter dan het mannetje. Ze hebben allebei een lichte wenkbrouwstreep. Havikken lijken wel wat op de
sperwer maar zijn zwaarder gebouwd. Soms jagen havikken vanaf een tak en storten zich dan op hun prooi, een andere keer vliegen zij in cirkels  om dan plotseling in duikvlucht hun prooi te pakken. Ze kunnen dan een snelheid van wel 80 km per uur bereiken.
Smelleken
Het mannetje is van boven leigrijs, het vrouwtje donkerbruin. Ze hebben een lichtbruine onderkant. Het is een snelle vlieger en vliegt vaak vlak boven de grond zodat zijn prooi hem niet ziet aankomen. Smellekens jagen op het open land en eten kleine vogels als gorzen, leeuwerikken en vinken en ook insecten.
Zeearend
En dan nog natuurlijk de zeearend in het Lauwersmeergebied. De zeearend is een enorme vogel en kan 20 jaar oud worden.
Ze hebben een lengte van ongeveer 90cm bij een spanwijdte van 200 tot 250cm en worden daarom ook wel 'vliegende deur' genoemd. Met hun witte staart en hun grote gele snavel zijn ze een opvallende verschijning.
Zeearenden eten vis maar ook zeevogels, visafval, hazen en aas.
Terug naar de inhoud