KLEINE HUISJES IN 1960 - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
Stukje verleden rond 1960 van Kleine Huisjes in de oude gemeente Kloosterburen.
Verkorte samenvatting uit een bevolkings-zelfonderzoek van de gemeente Kloosterburen.

Op 31 mei 1961 zijn de totaal aantal inwoners van 2155 in de oude gemeente Kloosterburen als volgt gehuisvest,
Kloosterburen 640,
Hornhuizen 232,
Kruisweg 467,
Molenrij 253,
Kleine Huisjes 140,
terwijl de rest 423, woont op de boerderijen en daarbij behorende arbeidswoningen.

Hoeveel de onderlinge afstand tussen de verschillende dorpen slechts 1 a 2 km., bedraagt is de onderlinge verkeer tussen de dorpen betrekkelijk gering. De bevolking van Molenrij en Kleine Huisjes is voor kerk en school aangewezen op Kloosterburen.

Er zijn drie godsdienstige richtingen in de gemeente. In Kloosterburen, Molenrij en Kleine Huisjes wonen in hoofdzaak
Rooms-Katholieken, in Kruisweg Gereformeerden en in Hornhuizen Nederlands-Hervormden.
In 1960 was de bevolking voor:
48,07% Rooms-Katholiek,
27,66% Ned. Hervormd,
21,07% Gereformeerd,
0,18% overige godsdiensten en 3,02% geen godsdienst.

Het openbaar vervoer bestond uit een autobusverbinding van de Marnedienst die op werkdagen 10 keer op en neer ging richting Groningen, op zondag was de verbinding veel slechter. De maandlasten voor het schoolbezoek was voor de ouders een enorme last. Een maandkaart voor scholieren van Hornhuizen naar Groningen was vanaf F 26,40 en van Kloosterburen F 25,30. De reiskosten voor particulieren was toen van Hornhuizen naar Groningen v.v. F 2,05 en voor Kloosterburen naar Groningen v.v. F 1,95.

Ook de televisie deed zijn intrede in de gemeente Kloosterburen, hun aantal werd 1960 geschat op ongeveer 135. Er werd veel naar gekeken, ook in de cafézaal in Kleine Huisjes en in het parochiehuis te Kloosterburen.

De Sint Martensviering op 11 november werd door de kinderen gevierd, ze trekken dan langs de huizen met lampions en zingen een liedje; katholieken en niet-katholieken met verschillende teksten. Dorpsfeesten zijn er alleen incidenteel bij een jubileum. Men zou hier ook de jaarlijkse winkelweek met allerlei attracties kunnen noemen. De vroegere kermissen van Hornhuizen en Molenrij bestaan niet meer in 1960.

De dorpen Molenrij, Kloosterburen en Kruisweg zijn levendige dorpen. In deze dorpen kan altijd gebouwd worden.
Hornhuizen biedt een minder levendig beeld, men moet het leefbaar maken, als men het niet wil laten uitsterven.
Kleine Huisjes is moeilijk leefbaar te maken, men kan dit gehucht beter laten verdwijnen door er niet meer te bouwen.

Douchevoorziening. In het Groene-Kruisgebouw te Kloosterburen is gelegenheid om een douche-bad te nemen, waarvan een druk gebruik wordt gemaakt. In de woningen gaat men er steeds meer naar toe om een douche aan te schaffen.
Overigens zijn er nog verschillende gebieden in de gemeente van waterleiding verstoken.
Stand der bevolking jaren 1900 - 1961 in periodes van 10 jaar in gemeente Kloosterburen.
Jaar
M
V
Totaal
190010119711982
1910
993
10212014
1920
1026
10242050
1930
1039
10592098
1940
1065
10692134
1950120011382338
1961110110742175



Bewoners opbouw in 1961 van Kleine Huisjes, 140 personen
Jaar
M
V
R-K.
N-H.
Geref.
Overige
Geen



M - V
M - V
M - V
M - V
M - V
1961756551 - 4412 - 139 - 7
3 - 1
Kleine Huisjes in 2017, lees meer...


Overzicht middenstand bedrijven gemeente Kloosterburen in 1961.
Kloosterburen
 • Sanitair-loodgieter etc.    2 x
 • Bakker    2 x
 • Smid
 • Kruidenier    4 x
 • Manufacturier
 • Kantoorboekhandel
 • Schoenhandelaar en hersteller
 • Caféhouder
 • Kapper
 • Brandstofhandelaar
 • Foerage handelaar
 • Garagehouder
 • Rijwielhersteller
 • Rijwielhandelaar
 • Meubelmaker    2 x
 • Huishoud artikelen
 • Schilder
 • Commissionair
 • Houthandelaar
 • Rietdekker
 • Slager

Hornhuizen
 • Slager
 • Smid    2 x
 • Caféhouder
 • Elektriciteitsbedrijf
 • Timmerbedrijf    2 x
 • Schilder
 • Foerage handel
 • Bakker    2 x
 • Schoenmaker
 • Commissionair

Kruisweg
 • Kapper
 • Boderijder
 • Bakker
 • Caféhouder
 • Sigarenmagazijn
 • Petroleumverkoper
 • Fotograaf
 • Rijwielhandelaar
 • Antiquair
 • Kruideniersbedrijf    2 x
 • Manufacturier

Molenrijge
 • Commissionair
 • Caféhouder
 • Slager
 • Bakker
 • Groente en fruithandelaar
 • Smid    2 x
 • Rijwielhandelaar
 • Kruidenier    2 x
 • Schilder
 • Transportbedrijf

Kleine Huisjes
 • Café annex Kruideniersbedrijf

Druk op foto's voor groter weergave
Kloosterburen - kruidenier Toonder


Kloosterburen - schoenmaker Breurken


Kloosterburen - winkel Wim Musters


Kruisweg - winkelbedrijf Koiter


Kleine Huisjes - cafe Leegte


Kleine Huisjes - kruidenier Leegte
Foto's Hans Zant
Terug naar de inhoud