KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
Een beter Nederland begint in Kleine Huisjes,
citaat Koning Willem Alexander


Welkom op de website van Kleine Huisjes, op zijn Gronings: Lutje Hoeskes
Een dorp in gemeente Het Hogeland in het NW van de provincie Groningen aan de Waddenkust.
Kleine Huisjes ligt samen met het dorp Broek op een kwelderwal die rond  de 11e en 12e eeuw al werd bewoond, rond ± 1250 kwam er een dijk te liggen.
Het dorp telt ongeveer 80 inwoners (inclusief het buitengebied 100 inwoners) en ligt ongeveer anderhalve kilometer ten noordoosten van Kloosterburen in het Marnegebied.

Het dorp Kleine Huisjes is in begin van de 19e eeuw ontstaan. De huisjes werden bewoond door landarbeiders die voornamelijk werkten in de toen ontstane (kwelder)polders. Namelijk de Bokumer, Ikemapolder(1809 en 1815) en de Negenboerenpolder(1873), alle ten noorden van het dorp. De bij de polders horende boerderijen zijn: Oud  Bokum, Nieuw Bokum, Groot Halsum, Ikemaheerd, Heemsterheerd, Gokemaheerd en  Feddemaheerd.

De  naamgeving is ontleend aan de vele kleine huisjes waarin de arbeiders woonden die werkten op de omliggende boerderijen en de inpolderingen. Het land rondom Kleine Huisjes heeft een gemiddelde hoogte van een meter boven de zeespiegel.

In 1828 werd het dorp in de volksmond nog Lutjeboeren genoemd, dat kan ook hier het tegengestelde van grote boeren betekenen, omdat sommige bewoners door het bezit van een grote tuin of land, enige landbouw beoefenen en dus gezegd kan worden enigszins boer te zijn. De kwelderwal van Midhuizen naar Hornhuizen, Kleine Huisjes en Broek dateert vermoedelijk al voor het jaar 1000.
De boerderijen die bij Kleine  Huisjes en Broek lagen – net als de groene wierde van ‘Oud-Bocum’ –  aanvankelijk buitendijks, maar werden in de loop van de dertiende eeuw alsnog voorzien van een zeedijk. De welvaart van de boerenstand uitte zich in de bouw van statige boerderijen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden de traditionele kop-hals-rompboerderijen en rentenierswoningen vervangen door eigentijdse villa’s, voorzien van een siertuin in Engelse landschapsstijl. Het groeiende aantal landarbeiders vestigde zich in achterafstraatjes van de oude dorpen en in nieuwe nederzettingen als Kruisweg, Broek en Kleine Huisjes.

Wierdebewoners leggen al ringdijken aan rond de bij de wierden gelegen akkers.
De systematische inpolderingen in de noordelijke kleistreken vindt plaats na de komst van kloosters die als grootste grondbezitters het voortouw nemen. In 1163 vestigt het Oldenklooster zich in het huidige Kloosterburen. Dit klooster is één van de oudste van provincie Groningen en is gesticht vanuit het klooster Mariengaarde bij Hallum, dat behoort tot de orde der Premonstratensers of Norbertijnen. Kloosterlingen van deze orde houden zich actief bezig met landwerk, het aanleggen en onderhouden van dijken en de afvoer van overtollig water door maren en zijlen. In 1204 wordt vanuit het Oldenklooster het Nijenklooster ten noorden van Wehe gesticht. Beide kloosters liggen op strategische plaatsen aan de omstreeks 1100 opgeworpen Marnedijk die uiteindelijk de Hunze van de zee afsluit.

Rond 1250 komt de volgende dijk tot stand op de noordelijker gelegen kwelderwallen.
Op dit tracé liggen tegenwoordig Kleine Huisjes en Broek. Dergelijke nieuwe nederzettingen van landarbeiders, herders en vissers groeien wanneer land wordt gewonnen en de afstand tot de oude (wierden)dorpen te groot wordt.

     
Witherenweg  "Egelnust"
     
Zie het hoogte verschil van de kwelderwal: 1e foto genomen op ± 35cm, 2de op ± 150cm.
kleine huisjes laatste nieuws


kleinehuisjes alarmnummers
Huisarts Kloosterburen 48 14 07
Huisartsenpost 0900-9229
Politie-Brandweer-Ambulance 112
Politie algemeen 0900-8844
Gem. Het Hogeland 088 345 88 88
Oud gem.huis Leens (0595) 57 55 00
UMCG (050) 361 61 61
Martini Ziekenhuis (050) 524 524 5


Busdienst Lijn 68 Kleine Huisjes


kleine huisjes kalender

Terug naar de inhoud