DE 4 ELEMENTEN - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
Vuur – Aarde  - Lucht – Water
De  vier elementen: Vuur (willen), Aarde (doen), Lucht (denken), en Water  (voelen) vinden we op vele plekken terug.
We vinden het terug in de oude  natuurwetenschap, het Tibetaanse boeddhisme, maar ook in ons zelf.
Ook het astrologische element beïnvloedt de manier waarop iemand tegeneover seks staat.
Voor  vuurtekens een uitwisseling van energie, voor aardetekens is een  orgasme een fysieke aangelegenheid, voor luchttekens is het een  gespreksonderwerp en voor watertekens hebben van een emotionele  ervaring.
kleinehuisjes element vuur
RAM
LEEUW
BOOGSCHUTTER
Vuur-mensen kunnen anderen met hun warmte en  energie aansteken. Als dit element in uw kaart wordt benadrukt, vindt u  het heerlijk om met iets nieuws te beginnen.
Uw vertrouwen en optimisme  vormen een inspiratiebron voor iedereen om u heen. Wanneer de nadruk op  dit element ligt, bent u grootmoedig en gelooft u dat alles vanzelf goed  komt. En door uw werkelijk positieve manier van denken, komt alles over  het algemeen ook goed. Vuur-mensen zijn altijd stimulerend, moeten  zelfstandig zijn en genieten van de spontane dingen in het leven. Ze  hebben een uitlaatklep nodig voor hun creatieve vermogens. Diegenen bij  wie het element vuur in de horoscoop ontbreekt, hebben waarschijnlijk  een gebrek aan zelfvertrouwen en vinden het moeilijk om zich staande te  houden tegenover andere mensen.

Ze schijnen het gevoel te hebben dat  ze altijd naar anderen moeten kijken voor inspiratie en voelen zich vaak  geïsoleerd van de ware dingen van het leven. Een te grote nadruk op het  element vuur kan ertoe leiden dat het gedrag van een persoon wordt  beheerst door zijn ego. Een dergelijk iemand moet te allen tijde in het  middelpunt van de belangstelling staan en stort zich in nieuwe  ondernemingen zonder rekening te houden met de gevolgen.

Vuurtekens  zijn hartstochtelijk en onstuimig, ze houden van wellust en felle seks.  Vuurtekens willen een ongecompliceerd, spontaan liefdesleven waaraan  zij plezier kunnen beleven. Deze tekens halen zelden wellust en liefde  door elkaar en kunnen erg genieten van het verleiden. Een vuurteken  wordt graag gevleid en wie een vuurteken wil verleiden moet zich een  beetje uitsloven. Met al te emotionele liefdesverklaringen kun je een  vrijheidslievend vuurteken afschrikken.
***
kleinehuisjes element aarde
STIER
MAAGD
STEENBOK
Als in uw horoscoop  het element aarde wordt benadrukt, betekent dat dat u 'met beide benen  op de grond staat'. U bent praktisch ingesteld en beziet de wereld  vanuit uw lichamelijke zintuigen. Aarde-mensen willen hun inspanningen  graag beloond zien met concrete resultaten. Ze zijn vastberaden,  volhardend en geduldig in het nastreven van doelen. Andere mensen vinden  hen erg doortastend, ordelijk en betrouwbaar.
Aarde-types vinden het  belangrijk om zich veilig te voelen en vandaar dat velen van ben vrij  materialistisch kunnen zijn. Dit soort mensen kunnen ongetwijfeld goed  overweg met verantwoordelijkheden in het leven en financiën.

Een  Aarde-type hecht veel meer waarde aan werkelijke ervaring dan aan een  theoretische beschouwing. Er is een heleboel overredingskracht voor  nodig om een Aarde-mens van richting te doen veranderen. Dat is ook de  reden waarom ze soms goede kansen kunnen mislopen en niet snel risico's  zullen nemen. Als er niet veel aarde in uw horoscoop voorkomt, gaat u  vermoedelijk aan uw lichamelijke behoeften voorbij of bent u geheel  onpraktisch. Het is ook mogelijk dat u zich bewust bent van dit gebrek  aan aarde en daardoor geobsedeerd raakt door details en strakke  routines.

Aardetekens zijn van  nature heel lichamelijk ingesteld. Seksueel contact is sensueel en  eerder ruig en aards dan romantisch. Maar aarde uis behoedzaam, wordt  zelden zomaar meegesleept en verlangt een langzame verleiding. Het  sterke libido van een aardeteken heeft een regelmatige ontlading nodig.  Toch kunnen aardetekens ook erg lang zonder seks. Sensualiteit is  belangrijker dan pure seks en door een gebrek aan emotioneel contact kan  een aardeteken zich onbevredigd voelen, zelfs na een hartstochtelijke  vrijpartij.
***
kleinehuisjes element lucht
TWEELINGEN
WEEGSCHAAL
WATERMAN
We worden overal omringd door lucht en ademen  allemaal dezelfde zuurstof in. Diegenen bij wie het element lucht in de  horoscoop wordt benadrukt, begrijpen hoe belangrijk het is om met andere  mensen om te gaan. Communicatie en het uitwisselen van ideeën is van  cruciaal belang voor dit soort mensen. Ze zijn intellectueel,  nieuwsgierig en hechten evenveel waarde aan ideeën als aan echte  ervaring of voorwerpen. Deze mensen kunnen samenwerken met anderen en  objectief blijven in moeilijke situaties. Als dit element in uw  horoscoop wordt benadrukt, legt u graag verbanden tussen uw ervaringen  en weigert u zich alleen maar te laten leiden door uw gevoelens of  intuïtieve reacties.

Wordt het element lucht in uw horoscoop te sterk  benadrukt, dan is het mogelijk dat u geen beslissingen kunt nemen omdat u  alle mogelijkheden kunt overzien. Misschien wilt u liever in uw hoofd  leven, dan u inlaten met de warboel van het leven. Als uw horoscoop een  gebrek aan lucht vertoont, is het moeilijk om onbevooroordeeld te zijn. U  kunt u niet gemakkelijk uiten en anderen begrijpen u misschien  verkeerd. Zulke mensen moeten inzicht krijgen in zichzelf door te  luisteren naar de kritiek van anderen.

Luchttekens zijn sociaal  en praten graag en veel. Ze houden feitelijk meer van woorden dan van  daden, ook wanneer het om erogene zones gaat. Ze houden van seks en ze  praten over seks, maar kunnen moeite hebben het in de praktijk te  brengen.
De intellectueel ingestelde luchttekens leven soms teveel in  hun eigen wereld, voor een luchtteken zit seksuele aantrekkingskracht  tussen de oren. Voor veel luchttekens is een goed geestelijk contact het  belangrijkste en zij hebben het intieme gesprek tot onderdeel van het  vrijen gemaakt.
***
kleinehuisjes element water
KREEFT
SCHORPIOEN
VISSEN
Water stroomt en  neemt de vorm aan van zijn omgeving. Als het element water in uw  horoscoop wordt benadrukt, hebt u een grote behoefte aan omgang met  anderen.
U gaat af op uw gevoel en intuïtie en kunt de sfeer en stemming  van anderen meteen aanvoelen. U beschikt over een enorme  verbeeldingskracht, genegenheid en mededogen. Water-mensen zijn  ontzettend gevoelig en kwetsbaar.

Dit soort mensen vindt het soms  moeilijk zelfstandig te blijven. Vaak trekken ze zich terug in zichzelf  om te voorkomen dat ze gekwetst worden. Als dit element te sterk wordt  benadrukt, leidt u uw leven via andere mensen en bent u emotioneel  gezien veeleisend in uw relaties. Vertoont uw horoscoop een gebrek aan  het element water, dan zult u vermoedelijk aan het belang van het  gevoelsleven voorbijgaan. U vindt het wellicht moeilijk u te schikken  naar de behoeften van anderen. Aan de andere kant kunnen dit soort  mensen zich te veel met anderen bemoeien en schaamteloos sentimenteel  zijn.

Watertekens zijn gevoelig en  subtiel, ze verlangen naar eenwording met hun geliefde. Ze zijn  romantisch en door hun goedgelovigheid kunnen ze makkelijk worden  misbruikt door mensen die hun wellust als liefde brengen. Water laat  zich heel makkelijk misleiden. Deze tekens gaan zelden rechtstreeks op  hun doel af, maar kiezen voor een subtiele verleiding. Ze zijn zacht en  teder en prefereren -uitgezonderd de Schorpioen- echte liefde boven een  hartstochtelijke relatie.
Terug naar de inhoud