BEWONERS ROND 1830 - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
Kleine Huisjes rond 1830 met haar bewoners.

Wel zuiken 't hier ien ainzoamhaid
Van kweller, Wad en wienden?
Het bennen voak de minsten nait,
Dei rust ien roemte vienden.
1. B131, Groot Halsum, erven Eisse Julles Halsema, landbouwer
2. A126, Joseph Hop, dagloner
3 en 4. A125 en A123, Kornelis Willems Feddema, landbouwer
5. A113, Heemsterheerd, Jan Johannes Rienks, landbouwer
6. A141, Jacob Jans Scholtens, landbouwer
7. A138, Wed. Gerrit Kornelis Hoogheem, dagloner
8. A137, Barteld Sierts Wieringa, tuinier
9. A142, Jan Egelaar de Vries, landbouwer
10. A145, Wed. Jan Jans Bottema, Landbouwer (woonde in  Hornhuizen)
11. A146, Freerk Pieters Roling, landbouwer

Onderstaande personen woonden op het Bultje. De naam zal afkomstig zijn van de oude wierde die hier ligt, waar (middeleeuwse) kogelpotscherven zijn gevonden. In de jaren 1970 waren alle huizen gesloopt. In de jaren 1980 werd het gebied herverkaveld en verdween ook de Bultjeweg.

12. A69, Wed. van Folkert Willems Houw, dagloner
13. A70, Wed. van Aries Jans Jansen, dagloner
14 en 15. A73 en A72, Hendrik Willems Hegge, landbouwer
16. A74, Erven Arnoldus Jans Nauwta, dagloner
De wierde van Het Bultje gezien vanuit het noorden (Broeksterweg)
Het Bultje Kleinehuisjes
Bron foto: WikipediA
Terug naar de inhoud