BESTUUR - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
Vereniging voor Dorpsbelangen Kleine Huisjes  
Opgericht 2 november 1979
Adresinformatie:  
Vereniging voor Dorpsbelangen Kleine Huisjes
Witherenweg 22
9977 SB Kleine Huisjes

Bestuursleden dorpsvereniging Kleine Huisjes
 • Voorzitter: Jan Gerdez,   06
 • Secretaris: Adrie Korhorn,   06 , E-mail: kleinehuisjes@hotmail.com
 • Penningmeester: Chris Kuizenga, 06 543 276 35
 • Leden: Lies Visser, vacature...

Feestcommissie:
 • Chris Kuizenga
 • Jan en Kea Gerdez.

Kascommissie:
 • Yonne Halsema
 • Carin van Wijngaarden

Dorpskrant Kleine Huisjes "Lutje Kraantje"  
Opgericht 1980   
Verschijnt 3x per jaar   
Email adres: Lutje Kraantje
Kopij voor de krant kunt u naar dit email adres sturen ondervermelding van "Lutje Kraantje"
Redactieleden:
 • Jan Gerdez
 • Gea Korhorn
 • Vacature...

Verkeerscommissie:
 • Bert Dulle
 • Lies Visser

Bezoekcommissie:
 • Manon Visser
 • Corry Minnema

Bouwcommissie ontmoetingsplek Lutje Toentje:
 • Chris Kuizenga
 • Henny Greve
 • Herman Durenkamp
 • Harry Buist.

Boscommissie:
 • Herman Postma
 • Jan Benes
 • Adrie Korhorn
 • Hanna van der Linden
 • Henny Greve
 • Ed Vastenouw

Staatsbosbeheer:
 • Dennis Moerkerken
 • Jaap Kloosterhuis

Website: Jan Benes
Terug naar de inhoud