BESTUUR AGENDA - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud
Het voorlopige vergaderschema 2020 van het bestuur is als volgt:
kleine huisjes bestuursvergadering
  • vrijdag 31 januari
  • vrijdag 3 april
  • vrijdag 5 juni
  • vrijdag 21 augustus
  • vrijdag 6 november
  • vrijdag 11 december
Deze vinden plaats om 19:30 uur bij Chris en Manon Kuizenga, Feddemaweg 11.

In  het Lutje Kraantje van december wordt meegenomen dat wij de definitieve vergaderdatum van het bestuur steeds een week of twee voor die dag bekend gaan maken via de website en email aan de dorpsgenoten.
Hierdoor kunnen de leden, als ze dat willen, vergaderpunten, via de secretaris inbrengen.

Het bestuur staat altijd open voor vragen, meningen, ideeën en opmerkingen.
Heeft u een vraag of opmerking?
Dan kunt u contact opnemen met het bestuur via de secretaris, e-mail: kleinehuisjes@hotmail.com
Of u vult het contactformulier in op de website.

Terug naar de inhoud