KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

Ga naar de inhoud
Welkom op de website van Kleine Huisjes, op zijn Gronings: Lutje Hoeskes

Een dorp in huidige gemeente De Marne in het NW van de provincie Groningen aan de Waddenkust, vanaf september 2019 in de nieuwe gemeente Het Hogeland. Kleine Huisjes ligt samen met het dorp Broek op een kwelderwal die rond  de 11e en 12e eeuw al werd bewoond, rond ± 1250 kwam er een dijk te liggen. Het dorp telt ongeveer 80 inwoners (inclusief het buitengebied 100 inwoners) en ligt ongeveer anderhalve kilometer ten noordoosten van Kloosterburen in het Marnegebied.

Het dorp Kleine Huisjes is in begin van de 19e eeuw ontstaan. De huisjes werden bewoond door landarbeiders die voornamelijk werkten in de toen ontstane (kwelder)polders. Namelijk de Bokumer, Ikemapolder(1809 en 1815) en de Negenboerenpolder(1873), alle ten noorden van het dorp. De bij de polders horende boerderijen zijn: Oud  Bokum, Nieuw Bokum, Groot Halsum, Ikemaheerd, Heemsterheerd, Gokemaheerd en  Feddemaheerd.

De  naamgeving is ontleend aan de vele kleine huisjes waarin de arbeiders woonden die werkten op de omliggende boerderijen en de inpolderingen. Het land rondom Kleine Huisjes heeft een gemiddelde hoogte van een meter boven de zeespiegel.

De kwelderwal van Midhuizen naar Hornhuizen, Kleine Huisjes en Broek dateert vermoedelijk al voor het jaar 1000.


De boerderijen die bij Kleine  Huisjes en Broek lagen – net als de groene wierde van ‘Oud-Bocum’ –  aanvankelijk buitendijks, maar werden in de loop van de dertiende eeuw alsnog voorzien van een zeedijk. De welvaart van de boerenstand uitte zich in de bouw van statige boerderijen. Vanaf het einde van de  negentiende eeuw werden de traditionele kop-hals-rompboerderijen en rentenierswoningen vervangen door eigentijdse villa’s, voorzien van een siertuin in Engelse landschapsstijl. Het groeiende aantal landarbeiders vestigde zich in achterafstraatjes van de oude dorpen en in nieuwe nederzettingen als Kruisweg, Broek en Kleine Huisjes.

kleinehuisjes alarmnummers
Huisarts Kloosterburen 481407
Huisartsenpost 0900-9229
Politie-Brandweer-Ambulance 112
Politie algemeen 0900-8844
Gemeentehuis De Marne 575500
UMCG (050) 361 61 61
Martini Ziekenhuis (050) 524 524 5


Busdienst Lijn 68 Kleine Huisjes
kleine huisjes laatste nieuws
Zondag 9 september
Jeu des Boules
Aanvang: 14.00 uur
Speelveld Rieks Leegtebos

Zaterdag 22 september
Burendag, aanvang: 10.00 uur
Speelveld Rieks Leegtebos

donderdag 30 augustus
bestuursvergadering
kleine huisjes bestuursvergadering
Heeft u een agendapunt of onderwerp die u wilt bespreken met het bestuur, geef het door via
of via contactpagina bestuur
kleine huisjes kalender
Terug naar de inhoud