BESTUUR - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud

BESTUUR

DORPSVERENIGING
Vereniging voor Dorpsbelangen Kleine Huisjes  
Opgericht 2 november 1979
Adresinformatie:  
Vereniging voor Dorpsbelangen Kleine Huisjes
Witherenweg 22
9977 SB Kleine Huisjes

Bestuursleden dorpsvereniging Kleine Huisjes
Voorzitter: Chris Kuizenga,   06 543 276 35
Secretaris: Herman Postma,   06 532 029 02, E-mail: kleinehuisjes@hotmail.com
Penningmeester: Anna Frouk Tolsma,   06 133 244 88
Leden: Jan Gerdez, Manon Visser en Piet Stuive

Feestcommissie: Chris Kuizenga,  ? , Jan en Kea Gerdez.

Kascommissie: ??? en Bert D.

Dorpskrant Kleine Huisjes "Lutje Kraantje"   
Opgericht 1980   
Verschijnt 3x per jaar   
Email adres: Lutje Kraantje
Kopij voor de krant kunt u naar dit email adres sturen ondervermelding van "Lutje Kraantje"
Redactieleden: Jan Gerdez, (vacature)

Website: Jan Benes
Terug naar de inhoud