40JAAR JUBILEUM - KLEINE HUISJES, een dorp in het Marnegebied in het noordwesten van Groningen.

gem. Het Hogeland
Ga naar de inhoud

40JAAR JUBILEUM

REUNIE 2019
1979 2019
DORPSVERENIGING KLEINE HUISJES
Beste Inwoners en oud inwoners van Kleine Huisjes.
Bij deze nodigen wij u uit voor REÜNIE KLEINE HUISJES.
Een reünie met een feestelijk tintje georganiseerd ter gelegenheid van 40 jaar jubileum Dorpsvereniging Kleine Huisjes dit jaar.
Bij het 25 jarig bestaan hebben we dit gevierd met inwoners en oud inwoners.
Dit is toen zo goed bevallen dat we ook het 40 jarige jubileum op dezelfde manier willen vieren.

De jubileum commissie is al druk begonnen met de voorbereiding van het feest wat plaats zal vinden op zaterdag 24 augustus a.s.
De festiviteiten worden gehouden in de feesttent in het Rieks Leegte Bos, ingang Dijksterweg. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat de huidige inwoners de oud inwoners ontmoeten om zodoende een uitwisseling te krijgen van het heden met het verleden.
Dus een soort Dorpsfeest extra.

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk adressen van oud inwoners op te sporen, maar het is ons niet gelukt om alle voormalige inwoners te vinden. Mocht U de komende tijd mensen tegen het lijf lopen die geen uitnodiging hebben ontvangen laat het ons dan weten, zodat wij ze alsnog kunnen uitnodigen. We hebben niet alle leden van de families bericht gestuurd.
U wordt als contactpersoon verzocht deze uitnodiging verder te verspreiden.

De kosten van de ze dag bedragen € 15.00 p.p., voor volwassenen en € 5.00 p.p. voor kinderen tot 12 jaar.
Voor dit bedrag krijgt U koffie/thee met koek, een consumptie tijdens het borrel uurtje en een maaltijd.
Opgave voor 3 augustus, i.v.m. aantal personen, catering, enz.Terug naar de inhoud