Kleine Huisjes een dorp in het Marnegebied, Groningen

Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op de website van Kleine Huisjes, op zijn Gronings: Lutje Hoeskes.
Een dorp in gemeente De Marne in het NW van de provincie Groningen aan de Waddenkust.

Kleine Huisjes ligt samen met het dorp Broek op een kwelderwal die rond de 11e en 12e eeuw al werd bewoond, rond ± 1250 kwam er een dijk te liggen. Het dorp ligt ongeveer anderhalve kilometer ten noordoosten van Kloosterburen in het Marnegebied. In de Volkstelling van 1840 wordt Kleine Huisjes niet apart vermeld.

Het dorp Kleine Huisjes is in begin van de 19e eeuw ontstaan.
De huisjes werden bewoond door landarbeiders die voornamelijk werkten in de toen ontstane (kwelder)polders. Namelijk de Bokumer - Ikemapolder(1809 en 1815) en de Negenboerenpolder(1873), alle ten noorden van het dorp. De bij de polders horende boerderijen zijn: Oud Bokum, Nieuw Bokum, Groot Halsum, Ikemaheerd, Heemsterheerd en Feddemaheerd.

De naamgeving is ontleend aan de vele kleine huisjes waarin de arbeiders woonden die werkten op de omliggende boerderijen en de inpolderingen. Het land rondom Kleine Huisjes heeft een gemiddelde hoogte van een meter boven de zeespiegel.

De kwelderwal van Midhuizen naar Hornhuizen, Kleine Huisjes en Broek dateert vermoedelijk al voor het jaar 1000. De boerderijen van Kleine Huisjes en Broek lagen – net als de groene wierde van ‘Oud-Bocum’ – aanvankelijk buitendijks, maar werden in de loop van de dertiende eeuw alsnog voorzien van een zeedijk. De welvaart van de boerenstand uitte zich in de bouw van statige boerderijen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden de traditionele kop-hals-rompboerderijen en rentenierswoningen vervangen door eigentijdse villa’s, voorzien van een siertuin in Engelse landschapsstijl. Het groeiende aantal landarbeiders vestigde zich in achterafstraatjes van de oude dorpen en in nieuwe nederzettingen als Kruisweg, Broek en Kleine Huisjes.


Tekening: boerderij Bocum met slingertuin, datering onbekend


Huisarts Kloosterburen 481407
Huisartsenpost 0900-9229
Politie, brandweer en ambulance 112
Politie algemeen 0900-8844
Gemeentehuis De Marne 575500
UMCG (050) 361 61 61
Martini Ziekenhuis (050) 524 524 5


Busdienst Lijn 68 Kleine Huisjes

Werkzaamheden aan de weg
Bevingsdata op uw postcode
Aardbeving overzicht in provincie
Aardbevingschade  melden NAM
Aardbeving melden KNMI


Nieuwe BLOG
betreffende onze dorpskrant

Carnaval Kloosterburen

De optocht vindt plaats op zondag 26 februari 2017
Optocht start om 14:00 uur in Kleine Huisjes.
11 maart NLDoet
vanaf 10.00 uur
Opknappen van de speeltuin en
plaatsen van
nieuwe speeltoestellen.
U bent van harte welkom!
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu