Kleine Huisjes een dorp in het Marnegebied, Groningen

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Welkom op de website van Kleine Huisjes, op zijn Gronings: Lutje Hoeskes.
Een dorp in gemeente De Marne in het NW van de provincie Groningen aan de Waddenkust.

Kleine Huisjes ligt samen met het dorp Broek op een kwelderwal die rond de 11e en 12e eeuw al werd bewoond, rond ± 1250 kwam er een dijk te liggen. Het dorp ligt ongeveer anderhalve kilometer ten noordoosten van Kloosterburen in het Marnegebied. In de Volkstelling van 1840 wordt Kleine Huisjes niet apart vermeld.

Het dorp Kleine Huisjes is in begin van de 19e eeuw ontstaan.
De huisjes werden bewoond door landarbeiders die voornamelijk werkten in de toen ontstane (kwelder)polders. Namelijk de Bokumer - Ikemapolder(1809 en 1815) en de Negenboerenpolder(1873), alle ten noorden van het dorp. De bij de polders horende boerderijen zijn: Oud Bokum, Nieuw Bokum, Groot Halsum, Ikemaheerd, Heemsterheerd en Feddemaheerd.

De naamgeving is ontleend aan de vele kleine huisjes waarin de arbeiders woonden die werkten op de omliggende boerderijen en de inpolderingen. Het land rondom Kleine Huisjes heeft een gemiddelde hoogte van een meter boven de zeespiegel.

De kwelderwal van Midhuizen naar Hornhuizen, Kleine Huisjes en Broek dateert vermoedelijk al voor het jaar 1000. De boerderijen van Kleine Huisjes en Broek lagen – net als de groene wierde van ‘Oud-Bocum’ – aanvankelijk buitendijks, maar werden in de loop van de dertiende eeuw alsnog voorzien van een zeedijk. De welvaart van de boerenstand uitte zich in de bouw van statige boerderijen. Vanaf het einde van de negentiende eeuw werden de traditionele kop-hals-rompboerderijen en rentenierswoningen vervangen door eigentijdse villa’s, voorzien van een siertuin in Engelse landschapsstijl. Het groeiende aantal landarbeiders vestigde zich in achterafstraatjes van de oude dorpen en in nieuwe nederzettingen als Kruisweg, Broek en Kleine Huisjes.


Tekening: boerderij Bocum met slingertuin, datering onbekend

Winter...
As de kôlle oostenwinden sniedend waaien over 't veld,
't heldre schiensel van de moan oans van strenge vorst verteld,
as de doagen op 't korste binnen 't ale nachten vrust dat 't kroakt,
't jonkgoud op bevroren vievers, zok met scheuveln best vermoakt,
as de widde vlokken vallen oet 'n lucht, zo gries als lood,
en de muskies kleunend wachten op heur doageliekse köske brood,
as 't bos de koale bomen dreunend stil te wachten stoan,
den regaaiert ,,Keunink Winter"!
Hail noatuur kin sloapen gaan...Huisarts Kloosterburen 481407
Huisartsenpost 0900-9229
Politie, brandweer en ambulance 112
Politie algemeen 0900-8844
Gemeentehuis De Marne 575500
UMCG (050) 361 61 61
Martini Ziekenhuis (050) 524 524 5


Busdienst Lijn 68 Kleine Huisjes


Gratis en Te Koop
nu ook gratis boeken!

Jaarvergadering Dorpsbelangen
vrijdag 24 november
zaal Stuive, Feddemaweg
aanvang: 20.00 uur
meer info volgt z.s.m.

***
Test uw kennis van de nieuwe
fusiegemeente Het Hogeland
druk HIER


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu